Vanaf februari parkeerkaarten voor artsen

Print
Vanaf 1 februari kunnen gemeenten parkeerkaarten uitdelen aan bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld aan artsen.
De komende dagen verschijnt een koninklijk besluit in die zin in het Staatsblad. Dat kondigde federaal Mobiliteitsminister Renaat Landuyt woensdag in de kamercommissie Infrastructuur aan.

De kamercommissie besprak woensdag een reeks wetsvoorstellen van MR- en VLD-kamerleden die pleiten voor het toekennen van parkeerfaciliteiten aan onder meer hulpdiensten en artsen. Om tegemoet te komen aan de parlementaire verzuchtingen kondigde sp.a-minister Landuyt aan dat gemeenten vanaf 1 februari parkeerkaarten kunnen uitdelen aan bepaalde doelgroepen.

Ze kunnen zelf autonoom bepalen wie in aanmerking komt. Volgens VLD-kamerlid Guido De Padt zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om artsen, verplegers of zelfs pastoors die hun boodschap gaan uitdragen. De kaart zou ook kunnen gebruikt worden om plaatsen te reserveren voor personen die aan autodelen doen.

Het kb neemt daarnaast ook het voorstel van De Padt over dat eigenaars van inritten of garagepoorten in blauwe zones toelaat om zich voor de eigen inrit of garagepoort te parkeren.