VUB start met leerstoel Chinees Recht

Print
Het Brussels Institute of Contemporary China Studies van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) start met een leerstoel Chinees Recht. De universiteit wil zo inspelen op het toenemende belang van Chinees recht als gevolg van de groeiende internationale economische en politieke invloed van China en de Chinese bedrijven.
Bij contractuele onderhandelingen eisen Chinese zakenlui steeds vaker dat het Chinese recht van toepassing is en dat Chinese rechtbanken bevoegd zijn bij geschillen, aldus de VUB in een persbericht.
"Die evolutie dwingt westerse zakenlui en advocaten om zich te verdiepen in het Chinese recht en samenwerkingen aan te gaan met Chinese advocatenkantoren."

De leerstoel Chinees Recht komt er in samenwerking met Martin Aps, een advocaat aan de balie in Antwerpen. Aps is volgens de VUB gespecialiseerd in de begeleiding van Belgische ondernemingen, vooral op de complexe Chinese markt.

"Met de leerstoel wil het Brussels Institute of Contemporary China Studies een voortrekkersrol vervullen voor het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs rond de wetgeving in China", luidt het.

Het Brussels Institute of Contemporary China Studies spitst zich toe op de hedendaagse politieke, sociale, economische en juridische aspecten van de Chinese samenleving.
Het wil ondernemers kennis en vaardigheden bijbrengen om onder meer in China zaken te doen of er te gaan werken.