Verdediging Vaessen gaat voor vrijspraak

Print
Op het proces over fraude met marinegelden voor de correctionele rechtbank van Hasselt heeft Tom van Maldergem, advocaat van gepensioneerd kapitein-ter-zee Noël Vaessen, maandagvoormiddag drie en een half uur gepleit.
BR> Zonder het tijdens zijn pleidooi met zoveel woorden te zeggen, ging hij voor de vrijspraak over de hele lijn.

"Met mijn pleidooi heb ik willen aantonen dat Vaessen zeker geen leidinggevende figuur was, zoals het parket liet uitschijnen", verklaarde van Maldergem na zijn pleidooi in de wandelgangen. Meester van Maldergem startte zijn pleidooi zoals hij het ook zou afsluiten: met een compliment aan de voorzitster. "Uw rechtbank heeft gezorgd voor een eerlijk proces", zo prees de advocaat de rechtbank.

Bij het begin van zijn pleidooi schoot Tom van Maldergem met scherp op de Hasseltse procureur des konings Marc Rubens. "Rubens heeft voor het proces startte, mijn cliënt schuldig verklaard in de pers. Hij noemde de uitlatingen van Vaessen 'onjuist en wansmakelijk' en verweet hem de naam van prins Laurent misbruikt te hebben om zijn eigen hachje te redden", stelde de advocaat, die kon aantonen dat het niet Vaessen was die als eerste de naam van Laurent liet vallen in het onderzoek.

"Bovendien liet de procureur uitschijnen dat Vaessen aan de haal is gegaan met 40 miljoen Belgische frank die niet getraceerd kon worden", ging van Maldergem voort.
"Door die lasterlijke verklaringen in de pers is het vermoeden van onschuld op de meest ernstige manier met de voeten getreden", klonk het.
"Als mijn cliënt door de rechtbank zou worden vrijgesproken, zal iedereen denken dat hij gewoon door de mazen van het net is geglipt. Van het openbaar ministerie wordt verwacht dat het onpartijdig en onafhankelijk is", sneerde van Maldergem.

Van Maldergem stelde tijdens zijn pleidooi ook dat de strafvordering nietig en onontvankelijk moet worden verklaard, omdat de dagvaarding veel onduidelijkheden bevat en omdat het administratief onderzoek van het leger, waarop het hele gerechtelijke onderzoek is gebaseerd, "compleet ongeloofwaardig" is. "De vordering van het openbaar ministerie is kaduuk en onduidelijk en zo'n vaststelling is genoeg om iedereen vrij te spreken", luidde het.

'Elementaire zaken ontbreken'
In het onderzoeksdossier naar de fraude binnen de Belgische marine ontbreken de meest elementaire zaken en daarom moet de strafvordering opgeschort worden. Dat stelde mr. Jean Vanderhasselt, advocaat van de 45-jarige kapitein Johan Claeys, maandag tijdens zijn pleidooi, dat ruim een uur duurde.

Johan Claeys werkte op de dienst ZSP/PRG, de facturatiedienst van de marine. Zijn baas was Reginald Braet, het diensthoofd van de facturatiedienst. "De organisatie van die dienst liep volledig mank door een gebrek aan orders, richtlijnen en een duidelijke organisatie", stelde Vanderhasselt.

Net zoals de verdediging van Vaessen maandag al deed, voerde Vanderhasselt aan dat er documenten ontbreken in het strafdossier. "De onderzoeksrechter, die de plicht heeft om ook elementen à décharge te zoeken, heeft niet naar die ontbrekende documenten gevraagd. De onderzoeksrechter heeft geen enkel initiatief ten ontlaste genomen", zo stelde de verdediging van Claeys.

Claeys ondertekende facturen als "goed voor betaling" als zijn baas Braet afwezig was. "Hij had geen keuze. Een militair die bevelen van zijn overste weigert, wordt afgezet", zei Vanderhasselt.

Claeys wordt er onder meer van verdacht zich persoonlijk te hebben verrijkt. "Ik daag het openbaar ministerie uit om die facturen aan te duiden die geleid hebben tot het kunstmatig verrijken van mijn cliënt. Zolang dat niet kan, geniet Claeys het voordeel van de twijfel".

Bielen vraagt vrijspraak voor Luypaerts
In een anderhalf uur durend pleidooi heeft ook meester Christophe Bielen maandag de vrijspraak gevraagd voor zijn cliënt Marc Luypaerts.

De 51-jarige Luypaerts, een gewezen marineofficier, werd door de procureur voorgesteld als spilfiguur van de fraude met marinegelden. Nadat hij eind 1995 het leger verliet, werd Luypaerts zaakvoerder van de bedrijfjes LKT Light Solution en LFE Tapijten in Eksel. Die twee zaken leverden tal van facturen aan de marine waarvoor de diensten nog geleverd moesten worden.

Ook vrijspraak gevraagd voor Kleutghen
Meester Christophe Bielen heeft in een zeer kort pleidooi de vrijspraak gevraagd voor Lut Kleutghen, de intussen ex-vrouw van Marc Luypaerts. "Zij nam de zaak LFE Tapijten van haar schoonmoeder over en stond alleen in de winkel. Ze kwam enkel buiten om de maten van gordijnen op te nemen. Ze stond niet in voor de commerciële contacten met klanten en de marine. Of ze zich vragen moest stellen over de enorme facturenstroom? Ze had er de kans niet toe, omdat haar man Luypaerts altijd afwezig was. Ze heeft nog een blanco strafblad. Ik vraag u: spreek haar vrij of geef haar opschorting van straf", aldus meester Bielen.