Wetenschappers vinden bruikbare stamcellen in vruchtwater

Print
Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om met stamcellen uit vruchtwater verschillende weefselcellen te kweken, waaronder hersen-, lever- en botcellen.
De methode biedt een uitweg voor mensen die het bezwaarlijk vinden om voor onderzoek embryo's te vernietigen. De stamcellen kunnen zonder schade voor moeder of foetus uit het vruchtwater worden gehaald.

De onderzoekers, van de Wake Forest-universiteit en de Harvard-universiteit, weten nog niet hoeveel verschillende celsoorten zij uit vruchtwaterstamcellen kunnen maken. Het zal in elk geval nog jaren duren voordat de eerste tests met weefselreparatie kunnen plaatshebben.

Het in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Biotechnology gepubliceerde onderzoek gaat verder dan dat waarover de Zwitser Simon Hörstrup in november sprak op een conferentie. Hörstrup zei dat hij uit vruchtwaterstamcellen hartcellen had gekweekt waaruit hartkleppen konden worden gemaakt. Zijn onderzoek is tot nog toe niet in een wetenschappelijk blad verschenen.
Onderzoeker Anthony Atala van Wake Forest zei dat het onderzoek van zijn team meer cellijnen heeft opgeleverd, waarmee meer soorten medisch bruikbare 'vervangingsonderdelen' gemaakt zouden kunnen worden.

Het kenmerk van embryonale stamcellen, die in de eerste dagen na de bevruchting ontstaan, is dat ze zich kunnen ontwikkelen tot elk van de ruim 220 verschillende celtypes waaruit het menselijk lichaam bestaat. Onderzoekers hopen dat ze deze stamcellen zo kunnen sturen dat ze beschadigde organen kunnen repareren.

Of uit vruchtwaterstamcellen net zoveel verschillende celtypes kunnen ontstaan als uit embryonale stamcellen valt nog te bezien, maar het werk van Atala is volgens Robert Lanza van Advanced Cell Technology voor het stamcelonderzoek in elk geval "een reuzenstap voorwaarts".

Atala en zijn onderzoeksteam wisten eerder met in het laboratorium gekweekt weefsel de urineblazen van zeven jonge patiënten te herstellen.