Procureur overweegt prins Laurent vanavond te laten verhoren

Print
Procureur Erwin Steyls (foto) heeft tijdens de zitting maandagavond gezegd dat hij maandagavond nog de federale politie de opdracht zou geven om prins Laurent te verhoren in het kader van het onderzoek naar de fraude met marinegelden.
"Mijn ambt gaat deze avond de federale politie de opdracht geven om de prins te verhoren", aldus de procureur. Laurent wordt niet verhoord als beschuldigde, wel als getuige.

De mededeling van Steyls maakt de verwarring rond de getuigenis van de prins volledig. De rechter besliste eerder dat Laurent morgen mocht komen getuigen maar de rechtbank moet eerst nog beslissen welke getuigen gehoord zullen worden.

Rechter Christine Coopmans en haar twee bijzitters oordelen dinsdag over het mogelijke getuigenverhoor van prins Laurent en de andere getuigen. Zij heeft aan de raadsmannen gevraagd een lijst met schriftelijke vragen voor dinsdagochtend 8 uur over te maken om te oordelen over de opportuniteit van de vragen en het getuigenverhoor. "We zien welke getuigen er morgen zijn en dan voeren we het debat over de opportuniteit om ze te verhoren."

Het openbaar ministerie wierp een probleem op inzake het koninklijk besluit waardoor prins Laurent als getuige gehoord kan worden. "Een vormgebrek aan het KB zou volgens de procureur nagelaten hebben de procedure te bepalen hoe de prins als getuige verhoord zou moeten worden. Er wordt verwezen naar een jury of een schriftelijke procedure. De procureur stelt dat het koninklijk besluit zou moeten zeggen op welke manier de prins verhoord zou moeten worden", aldus persrechter Ward Smeets.

Volgens de procureur kan de prins door de federale politie verhoord worden, want er zouden problemen kunnen optreden met de rechten van de verdediging, als de prins als getuige onder eed verhoord wordt over feiten die incriminatoir zijn. Dan zou de prins in de toekomst niet meer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

De procureur zei ter zitting dat hij de federale politie de opdracht zal geven de prins maandagavond of -nacht te verhoren. Rechter Coopmans vond het alvast niet opportuun dat het openbaar ministerie een getuige vanavond zou laten verhoren door de federale politie, als die niet zelf door het openbaar ministerie gedagvaard is.