Spring je botten gezond

HASSELT -

Osteoporose of botontkalking is een probleem dat vooral vrouwen treft. Eén op de drie vrouwen worstelt na de menopauze met deze aandoening. Toch worden ook mannen niet gespaard: één op de zes van hen krijgt op oudere leeftijd - plus zeventig - eveneens osteoporose.

Denise VANDELOO

BR>Het aantal botbreuken als gevolg van botontkalking neemt zo snel toe dat - als er geen maatregelen worden genomen - in de volgende twintig jaar een verdubbeling van het aantal breuken wordt verwacht. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de gemiddelde calciuminname ver onder de aanbevelingen ligt en ook omdat we steeds minder lichaamsbeweging nemen.

In België worden jaarlijks ongeveer 13.000 heupfracturen geteld. Alleen al de medische kosten die daaraan verbonden zijn, worden voor ons land geschat op een bedrag tussen de 4 en de 8 miljard frank per jaar.

In de ontwikkelingslanden komt veel minder osteoporose voor, wat wil zeggen dat het eigenlijk om een beschavingsziekte gaat die veel te maken heeft met onze levensstijl.

Preventie is zowat het enige dat de cijfers positief zal kunnen beïnvloeden. Voor kinderen en adolescenten komt het erop aan tijdens hun jeugd een zo stevig mogelijk skelet op te bouwen.

Calcium wordt namelijk niet door het lichaam aangemaakt: daarvoor ben je aangewezen op je voeding. Voor iedereen geldt dat gestreefd moet worden naar een evenwichtig en gevarieerd menu, met voldoende calcium. Ook regelmatig - zeg maar dagelijks - bewegen (wandelen, lopen, fietsen, springen, dansen...) zorgt ervoor dat de botten sterker worden en tegen een stootje kunnen. Want wat is er nu leuk aan een kind optillen en tegelijkertijd je pols breken? Of domweg tegen een hoek van de tafel aanlopen en je heup breken?

Bottenkoning

Het Nutrition Information Center (NICE vzw) heeft de aanbevelingen voor preventie van osteoporose omgezet in een aantrekkelijk lifestyleadvies. Van de theorie naar de praktijk, zeg maar. Alles draait om de sympathieke bottenkoning

Calcimus

, en is te vinden in het CD-pakket Calcimatics. Dat pakket bevat een informatieboekje met een duidelijk overzicht van de algemene aanbevelingen in verband met osteoporose, samen met eenvoudige, praktische en gebruiksvriendelijke tips. Er is ook een calciumteller bij, die leert hoe een calciumrijke voeding gemakkelijk kan samengesteld worden. En met de cd 'Do the calcimatics' kan je er meteen invliegen. Dat is namelijk een bewegingsles op pittige muziek die zich toespitst op spier- en botversterkende oefeningen. Iedereen voert de oefeningen uit volgens zijn of haar kunnen. De oefeningen verwijzen ook naar bewegingen die gemakkelijk in de dagelijkse bezigheden kunnen geïntegreerd worden: stappen, de trap nemen, regelmatig rechtstaan vanachter je bureau of vanuit je luie zetel...

De cd 'Calcimatics' kost 100 frank (inclusief verzendingskosten) en kan verkregen worden bij het: IPB, Jezusstraat 16, bus 23 in 2000 Antwerpen. Tel. 03.232.88.55. Het bedrag overschrijven op rek. 000-0097242-48 met vermelding 'cd calcimatics'.

Voor meer info: NICE vzw, Treurenberg 16, 1000 Brussel. Tel. 02/250.12.20 of op de website van NICE vzw: http://www.nicevzw.be