«Terugbetalen Maribel zal euforie over groei temperen»

HASSELT -

K.Me

BR>Ondanks de positieve economische resultaten die door talloze instanties in het jaar 2000 voorspeld worden, wil de werkgeversorganisatie VKW-Limburg waarschuwen voor een overdreven optimisme. «Bij deze heuglijke 'goed-nieuws-show' over het stijgend consumentenvertrouwen, de toenemende tewerkstelling en de omzetgroei moeten we enkele kanttekeningen plaatsen,» aldus het VKW. «In de eerste plaats is 2000 ook het jaar waarin de steun van Maribel bis en ter zal teruggevorderd worden. Het terugbetalen van deze forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid betekent voor het Limburgse bedrijfsleven een verlies van ettelijke miljarden.» Maribel was een maatregel om de internationale concurrentiepositie van onze exportbedrijven te ondersteunen. «Voor een bedrijf als Ford Genk gaat het om de terugbetaling van ongeveer één miljard frank,» stelt het VKW vast. «Wij pleiten daarom voor een KB dat bijzondere regels voor de terugbetaling vaststelt of zelfs vrijstelling van terugvordering verleent.»

Als tweede aandachtspunt wijst het VKW naar de sociale verkiezingen die voor de deur staan. «Dat impliceert dat de vakbonden, ondanks de in het algemeen goede verstandhouding met de werkgevers, zich meer en meer zullen trachten te profileren,» zegt het VKW. «We zijn er in geslaagd om de gemiddelde personeelskost zeer goed onder controle te houden. Wij hopen dat deze inspanningen in een jaar van sociale verkiezingen niet onder druk komen te staan. De toename van de loonkost mag niet te pas en te onpas als pasmunt gebruikt worden voor sociale vrede.»