Kerkstraat in Zichen wordt een gezellige woonstraat

De Kerkstraat van Zichen-Zussen-Bolder moet over twee jaar een pleinstraat met veel groen en zithoekjes worden. De straat zal over de hele lengte worden versmald en de stoepen verbreed.

ksleurs

BR>

Het betonnen wegdek zal volledig worden opgebroken en vervangen door asfalt, afgewisseld met sierstroken. Door het inbouwen van enkele asverschuivingen en het terugschroeven van de maximum snelheid tot 50 en zelfs 30 km/u wordt het een rustige woonstraat. Zonder veel parkeerplaatsen evenwel,maar die zijn er al voldoende aan het jeugdhuis op het Rode-Kruisplein.

Aan de geklasseerde kerk, pastorie en voormalig gemeentehuis wordt een centrumzone gecreëerd. De ontwerpers wilden ook het oude kerkhof daarbij betrekken. Maar dat kan niet omdat het hekwerk, dat onlangs nog werd hersteld en bepalend is voor het geklasseerde gebied, dan zou moeten verdwijnen. Er zal ook een tweevoudig rioleringsstelsel aangelegd worden.