Gratis uiensoep voor alle aanwezigen voor 11.11.11-actie

De eerste gemeenteraad na de verkiezingen trakteerde de stad iedereen in de raadszaal op gratis uiensoep.

ksleurs

BR>

Schepen Marie- Louise Van Hout gaf toelichting: de traktatie was een aandachtstrekker voor de komende 11.11.11-campagne. De schepen deed meteen ook een oproep tot steun tegen oneerlijke concurrentie.

De raad keurde het bijzonder plan van aanleg ‘Spindor’ goed. Dit bedrijf ligt nog altijd in een KMO-zone en hoort volgens recente geluidsmetingen thuis in een industriegebied.Om Spindor niet in de problemen te brengen met de milieuvergunningen gaat de raad het BPA aanpassen.

Maar het is aan het bedrijf om de nodige bufferzones te voorzien en afspraken te maken met aanpalende eigenaars. Burgemeester Kelchtermans was daarin duidelijk: “Als de aanpalende eigenaars er niet uitgeraken, willen wij als gemeente wel bemiddelen.”

Er was voor de stad ook goed nieuws:de verhalenfluisteraar ‘Suske en Wiske en het Bruegelmysterie’ (voor fietstoerisme) kostte 104.000 euro maar wordt voor 85 procent door Toerisme Limburg betaald.

De stad houdt op 25 november een houtverkoop voor particulieren. 679 bomen aan de Begijnenvijverheide en Luizelheuvel mogen worden omgehakt. De verkoop zou naar schatting 4.000 euro moeten opbrengen.