400 nieuwe bouwplaatsen tussen Maas en Ringlaan

Het stadsbestuur van Maaseik gaat tussen de Maas en de Ringlaan een gebied aansnijden waar in de toekomst vierhonderd nieuwe woningen gebouwd kunnen worden.

ksleurs

BR>

Het gaat om de terreinen van het vroegere grindbedrijf Dragetra langs de Pater Sangersbrug. Op het terrein staan nog werkhallen die binnenkort afgebroken zullen worden. Een projectregisseur is aangesteld om de randvoorwaarden te bepalen omtrent mobiliteit, recreatie en milieu.

Als het masterplan is opgesteld, kan men een projectmanager aanstellen. Op het terrein worden dan nieuwe wegen aangelegd. Voorlopig wordt dit gebied ontsloten via de straten Bleumerhoven en Maasweg. “Het nieuwe terrein is een mooie schakel tussen het centrum van Maaseik en de Maas,” aldus burgemeester Creemers.