Defensie verdedigt natuurwaarden

Via het Europees natuurherstelproject LIFE DANAH heeft het leger zich geëngageerd om tegen eind 2008 de unieke natuurwaarden op 12 Vlaamse militaire domeinen te versterken.

ksleurs

BR>

In de gebieden van in totaal 9.400 hectare is Het Kamp van Beverlo de grote broer. “Typisch voor deze streek zijn de arme zandgronden, doorkruist door beekdalen. De vallei van de Zwarte Beek is een prachtig voorbeeld. Het is een van de best bewaarde beekvalleien van de Benelux,” zegt projectcoördinator Hans Jochems.

Vogels zoals de boomleeuwerik, nachtzwaluw, blauwborst en watersnip vonden er een stek. Ook zeldzame amfibieën als de heikikker en de rugstreeppad zijn er thuis. “De militaire domeinen vormen belangrijke schakels in het netwerk van uitzonderlijke gebieden. Hier vindt men prachtige heidelandschappen, stuifduinen, vennen en beekvalleien met een sterke onderlinge samenhang die een prachtige mix van planten en dieren herbergt,” weet Hans Jochems.

Natuur en militaire operaties hoeven elkaar niet uit te sluiten. Door de ontoegankelijkheid van de gebieden bleven belangrijke delen ongerept. Die natuurwaarden wil men nog versterken door natuurherstelwerkzaamheden. Dit kan via maaien, plaggen, het inschakelen van begrazingskuddes en het herstellen van heide en graslanden. Hiervoor worden gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld die betaald worden via een Europees LIFE fonds en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.