Guido Willen voorgedragen als burgemeester

Print
In Lanaken hebben de nieuwe coalitiepartners VLD en sp.a de namen en bevoegdheden van de uitvoerende mandaten voor de bestuursperiode 2007-2012 ingevuld.
BR>
Guido Willen (VLD) werd voorgedragen als burgemeester.Zijn bevoegdheden zijn onder meer: algemeen beleid, politie,veiligheid, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, brandweer, huisvesting en grensoverschrijdende samenwerking.

Mark Curvers (VLD) wordt eerste schepen met als bevoegdheden: cultuur, toerisme, bibliotheek, Pietersheim, public relations, informatie en buurtontwikkeling.

De overige schepenen zijn Roland Baldewijns (sp.a), bevoegd voor onder meer mobiliteit en milieu. De nieuw verkozene Sofie Martens (VLD) wordt bevoegd voor jeugd, onderwijs en gelijke kansenbeleid. Felix Puts (VLD) krijgt openbare werken, onderhoud van wegen, pleinen, gebouwen, opvolging van meldingskaarten, containerpark en personele organisatie technische dienst.

André Bervaes (VLD) wordt (opnieuw) schepen van financiën, begroting, economie, opvolging Autonoom Gemeentebedrijf, juridische zaken en grondbeleid. De eveneens nieuw verkozene Michel Stevens (sp.a) wordt bevoegd voor sport, senioren, gezin en gehandicaptenbeleid.

Pierre Nelissen (VLD) wordt voorzitter van het OCMW.Ten slotte wordt Vlaams minister Marino Keulen voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad.