Clement Alen opnieuw OCMW-voorzitter

Het mandaat van Clement Alen (VLD) als OCMW-voorzitter wordt met zes jaar verlengd. Hierrond bereikten de coalitiepartners sp.a-spirit en VLD zopas een akkoord.

ksleurs

BR>

Binnen de OCMW-raad heeft de coalitie van VLD en sp.aspirit recht op 5 raadsleden. De verdeling werd als volgt goedgekeurd: drie raadsleden voor de VLD en twee raadsleden voor sp.a-spirit. Eén van de twee OCMW-raadsleden van sp.a-spirit krijgt een uitvoerende bevoegdheid en zal zetelen binnen het bijzonder sociaal comité.

De overige vier leden van de OCMW-raad worden bekleed door de oppositiefracties van CD&V-D2 en het Vlaams Belang. OCMW-voorzitter Clement Alen, die op 8 oktober verkozen werd voor de gemeenteraad, wordt in de gemeenteraad wellicht opgevolgd door Martine Vanheusden uit Guigoven, daar zij als vierde op de kandidatenlijst van de VLD extra kan genieten van de kopstemmen, die de partij op 8 oktober binnenrijfde.