Nog geen tribunes sportcentrum

Er zijn problemen gerezen met de tribunes voor het nieuwe sportcentrum dat eind augustus opende.

ksleurs

BR>

“De firma aan wie wij de opdracht hadden gegeven, zal de tribunes niet kunnen leveren,” zegt sportschepen Els Tiri. “We hebben de firma al twee keer in gebreke gesteld omdat hun leveringstermijn overschreden was. Nu hebben ze laten weten dat ze de bestelling niet kunnen uitvoeren door problemen met hun onderaannemer.”

De gemeente zal nu een nieuwe openbare aanbesteding moeten uitschrijven, waardoor de tribunes nog minimaal 3 à 4 maanden op zich zullen laten wachten. De gemeente had de firma nog niet betaald.