Intercommunales niet gekant tegen verkoop kabelnetwerk

BRUSSEL -

K.Me

BR>De 16 Vlaamse intercommunales hebben op een gezamenlijke vergadering de opdracht gegeven om de eventuele verkoop van het Vlaamse kabelnetwerk te onderzoeken. De zuivere en gemengde intercommunales zijn dus niet tegen het bod, dat twee Nederlandse groepen Essent en UPC op de infrastructuur hebben uitgebracht. Anderzijds geven ze met deze beslissing aan dat andere mogelijkheden voor het realiseren van een digitaal Vlaams platform, eveneens in overweging worden genomen.

«In de eerste plaats werden alle partijen ingelicht over het bestaan van deze biedingen,» zegt Eddy Beyltjens, woordvoerder van de vereniging van zuivere intercommunales Interkabel. «Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar niet alle partners hadden al kennis genomen van de namen van de potentiële kopers en de bedragen die geboden werden.»

Zoals verwacht heeft de vergadering zich niet uitgesproken voor of tegen de verkoop van de infrastructuur en het belang van 35 procent in de telecomoperator Telenet. «Inderdaad, we gaan alles eens op een rijtje zetten, en dit volgens de geëigende voorschriften,» aldus nog Eddy Beyltjens. «Wij zijn bereid tot een verdere integratie van de kabelactiviteiten en de activiteiten van Telenet. We zullen op termijn moeten gaan naar één digitaal platform in Vlaanderen. Alleen de manier waarop dit moet gebeuren is nog geen uitmaakte zaak. We hebben onderhandelaars de opdracht gegeven om de biedingen die voorliggen te bestuderen.»De intercommunales stellen dat ze met de gemeentebesturen overleg zullen plegen over de rol van lokale overheden in sectoren als telecomunicatie en multimedia. Zij zullen met andere woorden polsen in welke mate de gemeentebesturen willen vasthouden aan het deel van het kabelnetwerk dat zij in eigendom hebben.

«Een timing om tot een beslissing te komen is er niet,» zegt Eddy Beyltjens. «De agenda van de geplande vergaderingen zal telkens worden aangepast om de kwestie te bespreken.» De snelle verkoop van de kabelinfrastructuur is dus voorlopig niet aan de orde.