Burgemeester Buekers einde 2010 uit politiek

Provincieraadsvoorzitter Mark Vanleeuw (VLD) wordt nu schepen en zijn vader Vic de eerste drie jaren OCMW-voorzitter in Herk-de-Stad.

ksleurs

BR>

Paul Buekers (sp.a-Spirit) volgt zichzelf op als burgemeester, maar einde 2010 geeft hij de fakkel door aan zijn partijgenoot Danny Pauly. Dat is bij de mandatenverdeling in Herkde- Stad overeengekomen.

Burgemeester Paul Buekers (sp.a-Spirit) behoudt de bevoegdheden financiën en begroting, justitie, politie, brandweer, erediensten, burgerlijke stand, bevolking, privaat patrimonium, bediendenpersoneel en algemene administratie. Hij blijft nog burgemeester tot einde 2010 en stapt dan meteen uit de politiek. Als burgemeester wordt hij dan opgevolgd door zijn partijgenoot Danny Pauly.

Eerste schepen nu wordt huidig OCMW-voorzitter Magda Raemaekers (sp.a-Spirit) met de bevoegdheden sociale en emancipatiezaken, senioren, gehandicapten, dienstencentrum, PWA en tewerkstelling. Als tweede schepen wordt Mark Vanleeuw onder meer bevoegd voor openbare werken en verkeer. Derde schepen Danny Pauly (sp.a-Spirit) wordt verantwoordelijk voor kinderen en jongeren, vrije tijd, communicatie, internationale solidariteit, wonen en mobiliteit.

Als die in 2011 burgemeester wordt, neemt Guido Ector, de enige Spiritverkozene op de sp.a-Spiritlijst, zijn plaats in. Debutant Gert Vandersmissen (VLD) krijgt als vierde schepen onder meer de bevoegdheden milieu en middenstand.Vijfde schepen Noël Vandenrijt (sp.a-Spirit) behoudt de bevoegdheid van sport.