Overname parochiezaal geen struikelblok meer voor raad

De laatste gemeenteraad voor de verkiezingen liep uit op een sisser. Bij de stemming over de overname van de Heerse parochiezaal door de gemeente verlieten VLD, sp.a en DUMONT de raadzaal.

ksleurs

BR>

“Niet dat wij tegen deze overname zijn," zei eerste schepen Romain Rega (VLD). “Maar de CD&V heeft dit punt op een erg ongelukkig ogenblik op de agenda geplaatst,zo vlak voor de verkiezingen. Het is onze vaste overtuiging om na de verkiezingen de overname van deze zaal goed te keuren en de noodzakelijke verbouwingen te financieren. Maar nu stunten met dergelijk dossier, daar trappen wij niet in.”

Ondertussen heeft de kiezer de kaarten duchtig dooreengeschud. De CD&V van Gerald Kindermans heeft een nieuwe partner gevonden in de huidige oppositie met sp.a en DUMONT. “We hebben als VLD gedurende elf jaar prachtig samengewerkt met de CD&V, het laatste jaar was er te veel aan, zeker na de klinkerhistorie in Mettekoven. Die deed de deur dicht."

"Als er excuses gekomen waren, zou ik de hele heisa nog kunnen vergeten. Maar die kwamen er niet. Wij hebben in geen geval ruzie gezocht met onze coalitiepartner,” zegt Romain Rega (VLD) die na twee legislaturen naar de oppositiebanken verwezen wordt.

Volgende maandag is het opnieuw gemeenteraad, en weer staat de overname van de parochiezaal van Heers op de agenda. Nu er geen stemmen meer te verdienen zijn, zal die overname vlekkeloos gebeuren.