NCMV wil afschaffing gemeentelijke KMO-taks

Het NCMV vraagt de gemeente- en provinciemandatarissen een eind te maken aan de wildgroei van gemeente- en provinciale belastingen en de afschaffing van gemeentelijke KMO-taksen. Waar de gemeentebelastingen in '92 goed waren voor 73 miljard, bedroeg dat in '96 al 98 miljard frank, een stijging met 34%. Dat wordt ondraaglijk, aldus het NCMV.

Dirk BILLION

BR>

Voorzitter Rik Jaeken en gedelegeerd bestuurder Kris Peeters van de organisatie voor zelfstandige ondernemers NCMV (eind mei Unizo) hebben gisteren de prioriteiten geformuleerd van de KMO-organisatie naar aanleiding van de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Het plan wordt nog deze week toegestuurd aan alle politieke partijen met het verzoek er maximaal rekening mee te houden bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's. Het NCMV zal vervolgens de partijprogramma's publiek beoordelen op basis van het

Lokaal KMO-Partnerplan

dat het NCMV opstelde en waarin het profiel geschetst wordt van een KMO-vriendelijk gemeente- en provinciebestuur.

Zoals voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen vraagt het NCMV in de eerste plaats in alle schepencolleges een schepen 'lokale economie', een bevoegdheid die het best gekoppeld wordt aan die van eerste schepen. Er zijn er tot nog toe 136, maar 308 Vlaamse gemeenten hebben een dergelijke schepen nog niet. In elke gemeente moet een KMO-ambtenaar en/of een KMO-loket komen.

In elke gemeente moet er een commissie ruimtelijke ordening komen (nu alleen wettelijk verplicht in gemeenten met meer dan 10.000 inwoners) en moeten er convenanten

(een minder-hinder-charter)

afgesloten worden ter voorkoming van hinder bij openbare werken. Ook moet dringend werk gemaakt worden van een sectoraal BPA ter regeling van het probleem van zonevreemde bedrijven waarvoor tot nog toe slechts 59 dossiers ter goedkeuring werden ingediend. Voorts wordt gepleit voor een gemeentelijk distributieplanologisch model wat mede kan leiden tot een grotere mobiliteit. Dat laatste probleem moet echter in een algemene aanpak opgelost worden. Elk stadsbestuur moet in de komende legislatuur werk maken van een volwaardig centrummanagement dat ook de veiligheid in de steden en gemeenten in de hand kan werken en kan geoptimaliseerd worden via een gemeentelijk beveiligingsplan.