Onderzoek lekkend zwembad duurt tot half december

Print
De Duitse firma die het stedelijk zwembad in Genk moet controleren op lekken, heeft een eerste evaluatie achter de rug maar wil daar voorlopig nog niets over kwijt.
BR>
Volgens de specialisten is het resultaat van het eerste onderzoek niet bepalend voor de eindconclusie. Ze vinden het daarom voorbarig om het ook al mee te delen. Een en ander maakten de specialisten gisteren bekend aan de aannemer die het zwembad bouwde, en aan verantwoordelijken van het stedelijk zwembad en het stadsbestuur.

“Het bedrijf heeft nog drie weken nodig om het hele zwembad te scannen”, zegt schepen van Sport Luc Dullers. “Dan is er nog een week nodig voor de computerverwerking van de resultaten. Het is pas vanaf 14 december dat ze de volledige toestand kunnen meedelen. En aan de hand van dat resultaat kan pas bepaald worden welke ingrepen er moeten gebeuren om het zwembad te herstellen.”

De kostprijs voor het onderzoek van de firma wordt geraamd op 50.000 euro.De opening van het zwembad heeft inmiddels al een jaar vertraging opgelopen.