Stad verkoopt oude klasunits van humaniora en ‘t Schakeltje

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaat de oude klasunits verkopen die gebruikt werden als klaslokalen voor de stedelijke humaniora en school ‘t Schakeltje in Dilsen.

ksleurs

BR>

Het gaat om 16 klasunits uit hout. De units werden indertijd hoogdringend aangekocht omdat de humaniora en ‘t Schakeltje te weinig klaslokalen hadden terwijl het leerlingenaantal groeide.

“Nu de humaniora 23 nieuwe lokalen heeft en de school ‘t Schakeltje een nieuw onderkomen heeft gekregen, zijn de houten klaslokalen overbodig,”zegt onderwijsschepen Craenen (CD&V). De units die nog in goede staat zijn, worden verkocht.

Volgens raadslid Curvers (sp.a) kunnen de units geschonken worden aan verenigingen van de stad.“Buurtvereniging Op de Berg Lanklaar en Stokkem VV zijn vragende partij,” zegt Curvers.

“Ook scholen zijn vragende partij,” meent burgemeester Peeters (VLD).“Als verenigingen een klasunit willen plaatsen, moet men van de overheid een vergunning verkrijgen. Maar die vergunning krijgt men alleen als men ook een bouwaanvraag doet voor een vaste constructie.We moeten dus goed onderzoeken of we verenigingen een container kunnen schenken.”