Restauratie van windmolen Kaulille volledig afgerond

De laatste fase van de restauratie van de windmolen van Kaulille is afgerond. Na het molenwerk en de omgeving, is nu ook de volledige buitenzijde van de windmolen opgefrist.

ksleurs

BR>

“De windmolen van Kaulille is een kleine grondzeiler uit 1894,” vertelt Alfons Evens van de heemkundige kring De Klaveren Heer. “Twaalf jaar geleden werd de molen geklasseerd als beschermd monument en dorpsgezicht. In het molenhuisje heeft de heemkundige kring van Kaulille een onderkomen gevonden.”

De aanvankelijke restauratie van de windmolen werd geschat op ruim 110.000 euro maar de inschrijving van de enige aannemer was met 225.000 euro bijna dubbel zo hoog. “Het toegestane subsidiebedrag van 88.000 euro kon niet meer aangepast worden. Dit betekent dat de gemeente zelf 138.000 euro moest inbrengen,” zegt schepen Brebels.

Daarom werd beslist om het dossier in drie fases te realiseren.“Bij de derde fase ging het onder meer om werken aan de buitenkant: voegwerken en herstel van de betonnen wand.” Uiteindelijk kostte de restauratie 195.000 euro, en kreeg men 143.736 euro subsidies. “Het eigen aandeel bedraagt 51.000 euro of 86.500 euro minder dan aanvankelijk voorzien. De werken hebben langer geduurd maar we hebben door deze procedure flink kunnen besparen op de kostprijs,” besluit Brebels.