Nieuwe Unie en sp.a verdelen schepenambten

De nieuwe meerderheid die de volgende legislatuur Bocholt zal besturen, Nieuwe Unie en sp.a, hebben na grondig overleg de zes schepenmandaten toegewezen.

ksleurs

BR>

Nieuwe Unie en sp.a verbonden de komende twee legislaturen hun lot aan elkaar.“De kiezer zal in 2012 bepalen of deze ploeg kan en mag verder doen,” zeggen Claessens en Peuskens. De nieuwe beleidsploeg wil onder meer werk maken van een betere communicatie, een beter gestructureerd personeelsbeleid uitbouwen en ze zal een masterplan opstellen voor de sportzones in Bocholt en Kaulille.

Vast stond dat sp.a-er Jean-Paul Peuskens de burgemeestersjerp de eerste vier jaar van de komende legislatuur mag dragen. De laatste twee jaar neemt eerste schepen Jos Claessens, bevoegd voor openbare werken en informatie, de sjerp van hem over.Op dat moment wordt Peuskens eerste schepen.Bij de sp.a blijven Erik Vanmierlo, tweede schepen, en Eddie Brebels, vierde schepen, voor de volledige legislatuur aan.

Vanmierlo krijgt leefmilieu,sport en recreatie als bevoegdheden toegewezen. Eddie Brebels wordt schepen van cultuur, jeugd en mobiliteit. OCMW en sociale zaken worden de bevoegdheden van schepen Jos Vanmontfort. Jan Schrijvers, derde schepen, wordt bevoegd voor financiën, landbouw en ruimtelijke ordening. José Schrooten, vijfde schepen, krijgt de bevoegdheden toerisme en welzijn.