Gemeente zet licht op groen voor bouw nieuwe scoutslokalen

Het BPA ‘Sport en Recreatie Tervant’ is goedgekeurd door de gemeenteraad. “Zo zet de stad de bestemming van deze gronden - voor een groot deel agrarisch gebied - om in een zone voor dagrecreatie,” legt schepen Anne Cuypers uit.

ksleurs

BR>

“De wijziging was in de eerste plaats nodig om de verhuizing van de scouts van Tervant naar het gebied mogelijk te maken. Medio volgend jaar wordt een ontsluitingsweg aangelegd, daarna kunnen de werken aan het nieuwe lokaal beginnen.”

In het gebied komt ook een speelbos. Met de verhuizing van de scouts komt het stadsbestuur tegemoet aan de vragen van de jeugdvereniging. In de toekomst kan het huidige scoutslokaal, de vroegere lagere school, dienen als hefboom voor de uitbouw van een aantrekkelijk centrum in Tervant.

Met dit BPA worden ook de zonevreemde lokalen van voetbalclub Tervant en de schuttersgilde Sint-Pieter geregulariseerd en krijgt het paardenpension Duistboshoeve ontwikkelingskansen.