Onderzoek naar gaswinning in Kempense steenkoollagen

Over een half jaar zullen we weten hoeveel winbaar methaangas er zit in het Limburgse steenkoolbekken.

ksleurs

BR>

De Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) heeft de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) opdracht gegeven dat te onderzoeken. Aanleiding is de toenemende interesse vanwege buitenlandse bedrijven, onder meer uit Spanje en Australië.

De studie van VITO kost 100.000 euro en moet duidelijk maken hoeveel gasreserves er zitten in de Limburgse ondergrond tot op 1.500 meter diepte. Als blijkt dat er voldoende gas zit om economisch rendabel te werken, zal LRM met de betrokken gemeentebesturen rond de tafel zitten om het project uit te werken.

Er moeten dan kleine gasonttrekkingsinstallaties gebouwd worden op de voormalige mijnsites.Algemeen directeur Gerard Buteneers van LRM is alvast optimistisch gestemd.

“Een kostbare grondstof waarmee tot nu toe niets gebeurde, wordt omgezet in groene stroom. Dat is positief voor het milieu. Bovendien kan LRM de opbrengst opnieuw injecteren in de Limburgse economie.”