'Spijtoptanten' wijzen uitnodiging KNWU-voorzitter Atsma af

UTRECHT-

Peter Winnen, Maarten Ducrot en Steven Rooks zijn niet ingegaan op de uitnodiging voor een verhelderend gesprek met KNWU-voorzitter Joop Atsma. De invitatie volgde op de uitlatingen over dopegebruik in de wielersport die de drie onlangs in het tv-programma Reporter deden. De voormalige renners gaven in die uitzending aan dat dopegebruik in hun actieve periode structureel was binnen de Nederlandse wielerploegen.

BR>Het gesprek tussen de partijen had deze week moeten plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten wilde Atsma bekijken of nader onderzoek bij de huidige Nederlandse ploegen gewenst zou zijn. Het drietal bedankte echter vriendelijk voor de eer, omdat ze het uitgangspunt verkeerd gekozen vonden. In de ogen van Winnen, Rooks en Ducrot heeft het geen zin oude feiten nog eens boven water te halen.

Ducrot schreef, ook namens de andere twee, aan Atsma dat hun onthullingen moeten leiden tot een discussie binnen de wielerwereld over hoe de begeleiding van sporters geregeld moet worden.

"Alleen om de discussie op gang te brengen over hoe je een schone en eerlijke wielersport krijgt, hebben wij verteld over hoe wij ons hebben voorbereid op wedstrijden. Niet om ruzie te maken over of er toen wel of geen testosteron werd gebruikt en wie daar dan wel of niet van afwisten", luidt de verklaring van de drie.

Ducrot is persoonlijk van mening dat met het checken van lang achterhaalde feiten hun beoogde doel niet bereikt wordt. "De stap die wel zinvol is om te zetten, is de discussie op gang brengen met mensen - en daar bent U er één van - die de gang van zaken ook echt kunnen beïnvloeden", meldde Ducrot aan Atsma.