Philippe Housiaux neemt ontslag als ondervoorzitter BOIC

Philippe Housiaux heeft laten weten dat hij ontslag neemt als ondervoorzitter en verantwoordelijke voor communicatie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite, maar wel blijft zetelen als lid van de raad van bestuur. «Ik ben verbitterd door de oppervlakkigheid die uit de vis-noch-vlees-richtlijn van de BOIC-top blijkt», liet Housiaux in een communiqué weten.

BRH

BR>Housiaux eiste het ontslag van Dedecker als lid van de raad van bestuur van het BOIC en als judobondscoach vanwege vermeende beledigende uitspraken in het RTBf-programma

Striptease

. Voorzitter François Narmon erkende intussen in een weekbladinterview in bedekte termen dat de beschuldigingen van Dedecker woord voor woord kloppen, maar Housiaux zag er in de eerste plaats beschadiging van een olympische eminentie als Prins de Mérode en van de Franse Gemeenschap in haar geheel in.

Housiaux vindt dat het BOIC hem in de communautaire hoek heeft gedreven door Dedecker niet terecht te wijzen na diens uitlatingen over de communicatiecampagne van het BOIC rond Fred Deburghgraeve en de uitslag van de Sportvrouw van het Jaar. Een vreemde kronkel van Housiaux, want over die incidenten had hij tot hiertoe nog met geen woord gerept.

«Hij is het slachtoffer van zijn eigen hetze», reageerde Jean-Marie Dedecker. «Als ik iets aanklaag, ben ik honderd procent zeker van mijn beschuldigingen. Maar voor de boodschap had Housiaux geen oog, hij viseerde alleen de boodschapper. Hij heeft iets op gang gebracht waarvan hij de gevolgen niet heeft ingeschat.»