David Boeckx veroordeeld tot 21 jaar cel

Na ruim twee uur beraadslaging heeft het Antwerpse hof van assisen David Boeckx (36) uit Gent maandag veroordeeld tot 21 jaar cel voor de doodslag op Stéphanie Decaux.

Belga

Het openbaar ministerie had de maximumstraf van dertig jaar opsluiting gevorderd.

De beschuldigde wurgde de 29-jarige Franse prostituee op 27 januari 2005 tijdens een rendez-vous in een appartement aan de Amsterdamstraat in Antwerpen.

Hij was woedend geworden omdat ze niet aan zijn seksuele wensen wilde voldoen.

"Een verklaring voor de feiten is misschien de dagdagelijkse druk van zijn werk en gezin in combinatie met zijn persoonlijkheid, maar dat betekent nog niet dat wat David Boeckx gedaan heeft goed te praten valt. In zijn zoektocht naar erkenning degradeerde hij een medemens tot een gebruiksvoorwerp. Een minimale afwijzing leidde vervolgens tot het smoren van elk verzet", klonk het in het arrest.

"De persoonlijkheid van David Boeckx vergt een jarenlange opvolging op psychiatrisch vlak. Bij de bestraffing is het evenwel niet mogelijk enige behandeling op te leggen, tenzij de strafmaat al te laag geformuleerd wordt. Maar daar zijn de feiten te ernstig voor", verklaarde het hof. David Boeckx werd dan ook veroordeeld tot 21 jaar opsluiting.

"U hebt hier meermaals gezegd 'een leven voor een leven', maar zo gaat het hier niet bij ons. U krijgt nog een kans en het is dus niet onmogelijk dat u op een dag terug in de maatschappij terechtkomt. Zorg ervoor dat u het vertrouwen van de maatschappij waard bent", sprak assisenvoorzitter Marc Sterkens de beschuldigde toe.

Aangeboden door onze partners