Salomon of de lange baan?

Vandaag, na een bezinningsperiode van een viertal weken, probeert het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) een uitweg te vinden uit het conflict tussen zijn vice-voorzitter Philippe Housiaux en Jean-Marie Dedecker. Het dispuut begon een maand geleden, toen Housiaux het ontslag eiste van Dedecker uit die raad van bestuur. De judocoach -zo vond Housiaux- had voor het BOIC beledigende uitspraken gedaan in een tv-programma op de RTBf, de Waalse televisie. Vooral de eer van prins Alexandre de Mérode, notoir IOC-lid, en van volksheld Claude Criquielion was geschonden.

F.V.R.

BR>

Het is verre van zeker dat het BOIC, diplomatisch als altijd, vandaag tot een beslissing komt. Belgiës hoogste sportorgaan hangt zijn vuile was liever niet buiten. Bij de vorige vergadering werd dus een afkoelingsperiode ingelast van vier weken. in die tijd werden pogingen ondernomen om de plooien glad te strijken, maar wie senator Dedecker kent, weet dat die de confrontatie niet schuwt.

Integendeel, tijdens de afgelopen weken verzamelde hij zo veel mogelijk bewijslast voor wat hij zelf het onbestaande dopingbeleid van Wallonië noemt. Daarbij onderzocht hij onder meer het geval van handbalster Sylvia Zoller, doelvrouw van landskampioen Visé. Die werd vorig jaar na de bekerfinale op gebruik van efedrine betrapt. Na het voorleggen van een doktervoorschrift werd die zaak blauw-blauw gelaten. Maar Dedecker speurde naarstig verder: in Charleroi deden zich enkele onfrisse zaken voor met basketbalspelers. Morton werd eerst drie maanden geschorst, later bleek die schorsing al uitgezeten voor ze echt inging.

Het is nog maar de vraag of Dedecker de kans krijgt om zijn visie met argumenten te staven. Hij hoort wel aanwezig te zijn op de raad van bestuur, want hij maakt er zelf deel van uit. Verwacht wordt dat een denktank rond voorzitter François Narmon en IOC-lid dr. Jacques Rogge een salomonsoordeel uit de hoed zal toveren, waarbij zowel Dedecker als Housiaux gespaard worden. Acht maanden voor het begin van de Olympische Spelen moeten de rangen immers gesloten worden. Zeker een Vlaams-Waals getinte controverse is uit den boze bij het sportorgaan dat het unitarisme als hoogste goed propageert.

Maar het BOIC zou op dit ogenblik niet graag de bondscoach missen van de sporttak waarin de meeste medaillekansen aan de einder flonkeren. Op dat punt staat Dedecker sterk. De Oostendse senator weet overigens als geen ander het publiek te bespelen, een specialiteit die het BOIC al jaren bewust gemeden heeft. Die stilzwijgendheid speelt evenmin in haar kaart.

Voor een ontslag hoeft Dedecker vandaag niet te vrezen. De raad van bestuur -waar Dedecker nota bene zelf in zetelt- kan niemand afzetten, hooguit een bijzondere algemene vergadering samenroepen. Zulke algemene vergadering staat al in maart op de agenda.