PC Banking ASLK is iets té succesvol

Overweldigende belangstelling én fusie-perikelen spelen het PC Banking-systeem van de ASLK de jongste dagen parten. "De laatste weken kent ons systeem een hoge saturatie waardoor het zeer moeilijk is bestanden op te vragen of orders door te geven", schrijft een filiaaldirecteur aan zijn clienteel. "Het succes heeft ons verrast", geeft Fortis Bank toe.

Paul Verbraeken

BR>Steeds sneller worden alle geledingen van de ASLK en de Generale Bank in elkaar geschoven. "Zo zijn we enkele maanden geleden bij de ASLK gestart met de verkoop van dienstenpakketten waarin ook PC Banking zit. De Generale Bank had dat al eerder", aldus Fortis Bank-woordvoerder Dirk Beurms. "Het gebruik daarvan is razendsnel gestegen. Van een 2000 aansluitingen per maand in november naar 8000 in december. Tegelijk deden de abonnees naar het jaareinde toe elk ook steeds meer gebruik op het systeem. Nu al zitten we met zo'n 103.000 gebruikers. Dat leidde zeker tijdens de piekuren op informaticavlak tot problemen waarvoor we niet zo direct een oplossing hebben. We zijn volop bezig de systemen te versterken en sinds vorige week zou het vlotter moeten gaan. We zijn niettemin overweldigd door het succes."

De gebruikers van het PC Banking-systeem zijn zowel particulieren als bedrijven. Die sturen onder meer hun overschrijvingen elektronisch naar de bank. Piekuren situeren zich volgens Fortis Bank eerder in de vooravond. Bedrijven melden dat ze door de verzadiging van het net gedwongen worden 's namiddags nog snel even naar het bankfiliaal te gaan. "De enige rationele manier om het probleem de volgende dagen op te lossen, is in ons kantoor uw orders uit telaten voeren evenals uw uittreksels op te vragen", bevestigt een bankdirecteur volmondig. Fortis Bank wil het probleem 'binnen de kortste tijd' wegwerken.