Kiezers mogen volmacht indienen tot de dag voor verkiezingen

Print
De Kamer heeft donderdag een aantal eerder technische wijzigingen aan de kieswetgeving aangebracht. Dat gebeurde met 84 stemmen voor en 18 onthoudingen (CD&V/N-VA).
Het Vlaams Belang, dat tevergeefs van de gelegenheid trachtte gebruik te maken om de discussie rond de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde opnieuw op de agenda te plaatsen, nam niet deel aan de stemming.

Het wetsontwerp bepaalt onder meer dat kiezers tot de dag voor de verkiezingen - op de zaterdag dus - bij de gemeente een volmacht kunnen indienen of afhalen. Het regelt ook het digitaal doorsturen van de kies-pv's, verlaagt de leeftijd om bijzitter te zijn tot 18 jaar en brengt op de kieslijsten en de kiesschermen een nummering van de kandidaten aan.

In commissie maakten zowel het Vlaams Belang als CD&V van de gelegenheid gebruik om opnieuw een wetsvoorstel in te dienen rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De meerderheid verwierp de koppeling echter.
Het Vlaams Belang diende daarom donderdag tijdens het plenaire debat een aantal amendementen in die het wetsvoorstel overnemen.
Kamervoorzitter Herman De Croo verklaarde die echter onontvankelijk, tot grote woede van de Vlaams Belang-fractie, die uit protest de zaal verliet.
De CD&V kwam niet tussen tijdens het debat. Dirk Claes laakte de situatie wel in een stemverklaring.

De MR diende net zoals in commissie een amendement in waardoor Belgen in het buitenland zich nog slechts één keer moeten inschrijven in de consulaire kieslijsten. Nu moeten ze dat bij elke verkiezing opnieuw doen. De andere meerderheidspartijen verwierpen de tekstwijziging echter.