Gemeenten krijgen uitstel voor maatregelen gemeentedecreet

Print
Gemeenten krijgen uitstel tot oktober om een reeks maatregelen uit het gemeentedecreet, dat in januari van kracht wordt, door te voeren.
Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen afgesproken met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

De VVSG had gevraagd om de implementatie van een vijftiental punten uit het nieuwe gemeentedecreet met een jaar uit te stellen omdat er te weinig tijd zou zijn om die om te zetten in de praktijk.
Keulen en de VVSG hebben afgesproken dat gemeenten voor zes maatregelen uitstel krijgen tot 1 oktober. Het gaat daarbij onder meer om de goedkeuring van het interne controlesysteem, de oprichting van het managementteam en de functiescheiding bij het betalingssysteem (betalingen met dubbele handtekening).
Het Vlaams Parlement moet de overgangsmaatregel wel nog decretaal verankeren.

Keulen en de VVSG willen de komende weken ook een tijdstabel opstellen voor een aantal technische bijsturingen van het decreet en voor de uitvoering van de resterende onderdelen van het decreet (boekhouding en externe audit).