Meerderheid Vlamingen vindt dat verbod op bepaalde boeken kan

Een minderheid van de Vlamingen, zo'n 42 procent, vindt dat er nooit een reden kan zijn om een boek te verbieden. De meerderheid vindt dus dat een verbod in bepaalde gevallen wel kan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Taalunie.

Belga

Slechts 29 procent van de Nederlanders en amper 14 procent van de Surinamers vindt dat er nooit een reden voor verbod kan zijn. In het hele Nederlandse taalgebied vindt 46 procent van de mensen dat als een boek aanzet tot wreedheid of geweld, dat een reden kan zijn om het te verbieden.

"Bijna een kwart vindt dat dat ook moet kunnen als een bepaalde bevolkingsgroep belachelijk wordt gemaakt. Hetzelfde geldt in mindere mate voor godsdienst", luidt het.

De Taalunie deed de steekproef bij 500 Nederlanders, 250 Vlamingen en 250 Surinamers. Ze stelde ruim 25 vragen over de betekenis van lezen. De resultaten zijn te lezen in de krant "Taalpeil Lezen: feiten, cijfers en meningen" die de Nederlandse Taalunie op 17 november publiceert.

Uit de resultaten blijkt voorts dat ontspanning en plezier de belangrijkste motivatie is om te lezen. In Nederland is dat het geval voor 76 procent van de ondervraagden, in Vlaanderen voor 58 procent en in Suriname voor 42 procent.