Van den Bossche tegen voorstel afschaffing solden

Print
Sp.a-vicepremier Freya Van den Bossche is niet te vinden voor het voorstel van VLD-staatssecretaris Vincent Van Quickenborne om de solden en de daarbij horende sperperiode af te schaffen.
"Ook al is dit eenvoudiger", luidde het donderdag in de Kamer. Van Quickenborne wees erop dat sp.a-kamerlid Magda De Meyer in 2003 een wetsvoorstel indiende dat hetzelfde beoogt van wat hij wil.

Het VLD-regeringslid lanceerde woensdag - bij de officiële start van de sperperiode voor de solden - het voorstel om winkeliers zelf te laten beslissen wanneer ze prijskortingen geven. "Zowel de sper- als de soldenperiode beperken de handelaar in de vrijheid om zelf zijn of haar verkoopprijzen te bepalen", klonk het.

In antwoord op een vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) liet Freya Van den Bossche verstaan daar niet voor te vinden zijn.
"Ik ben absoluut voorstander van het eenvoudiger maken van de wetgeving. De hele wetgeving op de handelspraktijken wordt nu doorgelicht omdat ze niet meer up-to-date is. We moeten ze actualiseren, maar ik zou niet meteen de solden afschaffen, ook al zou dat eenvoudiger zijn", verklaarde de sp.a-vicepremier.
Haar partijgenote en kamer David Geerts kantte zich nog duidelijker tegen het voorstel. "Dit betekent de dood van de kleine zelfstandige en de dood van de markt", stelde hij in zijn vraag aan Van Quickenborne.