EU-Commissie stelt verbod op honden- en kattenbont voor

Print
Volgende maandag zal de Europese Commissie (hoogstwaarschijnlijk) voorstellen om de productie van en de handel in bont afkomstig van katten en honden te verbieden in de gehele Unie.
Ook zou er een informatiesysteem worden opgezet over eventuele ontduiking van het verbod.

Ook de Europese Commissie is niet doof voor het ruime protest tegen dit soort bont. Volgens de Commissie volstaan de nationale wetten niet en moet er Europees actie worden ondernomen, wat trouwens al gevraagd is voor de lidstaten en het EU-Parlement.
Nu is de Commissie zo goed als klaar met een concreet voorstel.