België dient klacht in tegen stillere Nederlandse autobanden

Print
België heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen het Nederlandse programma om het gebruik van stillere autobanden te stimuleren. Dat heeft Bond Beter Leefmilieu (BBL) bekendgemaakt.
De klacht werd ingediend door de federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Nederland wil door het gebruik van stillere banden de Europese geluidsnormen extra stimuleren. Volgens BBL stelt België dat het Nederlandse stimuleringsprogramma tot concurrentievervalsing leidt voor Belgische bedrijven.
"De klacht kwam er hoogst waarschijnlijk na lobbywerk van de European Tyre and Rim Manufactures Organisation", aldus Erik Gietens van BBL.

"Onze overheid moest zich schamen voor deze klacht, want België, en vooral Vlaanderen, scoort zeer slecht inzake verkeerslawaai", luidt het.

"Momenteel zouden twee andere landen, Italië en Frankrijk, zich bij de uitvoerig gemotiveerde mening van België hebben aangesloten."