Test-Aankoop opent meldpunt voor klachten over geneesmiddelen

Print
Klachten over een of ander geneesmiddel kunnen voortaan gemeld worden via een meldformulier van Test-Aankoop. De klachten worden vervolgens geanalyseerd door een gekwalificeerd team van artsen en apothekers.
De consumentenorganisatie oordeelt immers dat de informatie van patiënten nuttig is als aanvulling op die van zorgverleners. Meer meldingen betekent meer kennis.

Geen enkel geneesmiddel kan met zekerheid volkomen "veilig" worden genoemd. De farma-industrie streeft wel naar een zo klein mogelijke kans op bijwerkingen, maar die volledig uitsluiten kan niet. Met klachten over medicijnen kan de patiënt alleen terecht bij de zorgverlener zelf. B
egin 2004 pleitte een werkgroep van het Europees Geneesmiddelenagentschap voor een rechtstreeks meldingssysteem voor patiënten.

In principe wisselen nationale, Europese en Amerikaanse geneesmiddelen-agentschappen hun gegevens over bijwerkingen uit. Maar patiënten hebben daar geen enkel zicht op. Nochtans leveren diverse Europese landen het bewijs voor het nut daarvan.
Al sinds 2003 kunnen zowel patiënten als zorgverleners op de website van het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb een eenvoudig meldformulier invullen.
Onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden kunnen patiënten eveneens elektronisch en/of schriftelijk bijwerkingen signaleren.

Met klachten over medicijnen kunnen patiënten in België momenteel enkel terecht bij een arts, apotheker of tandarts.
Die kunnen ze volgens de consumentenorganisatie op hun beurt signaleren aan het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking, dat instaat voor de inzameling, analyse en interpretatie van informatie en verspreiding van de resultaten onder professionele gezondheidsbeoefenaars.
Maar zorgverleners geven die patiëntenmeldingen niet altijd door, mogelijk omdat ze het probleem bekend ofwel onvoldoende ernstig vinden.