Adopteer een kind op BBC 1

LONDEN - U wil een kind adopteren? Stem dan vanmiddag af op BBC 1, en kijk welke snoesjes 'A Family Of My Own' in de aanbieding heeft. Doelstelling van dit nieuwe programma is immers om deze maand 31 Britse kinderen tussen 2 en 15 jaar aan een liefdevol gezin te helpen. Sinds 'A Family Of My Own' afgelopen dinsdag van start ging, staan voor- en tegenstanders schuimbekkend tegenover elkaar.

Koen GORIS

BR>

Welke goede ziel kan een achtjarig jochie met rossig piekhaar dat hoopvol in de camera blikt en om «een nieuwe papa en mama» vraagt eigenlijk negeren? Die vraag zal Jane Lush, hoofd van de BBC-dagprogramma's en bedenkster van 'A Family Of My Own' zich ook wel gesteld hebben. Want dat is de enige bedoeling van Lush: zoveel mogelijk kinderen een gezin geven. Kijkcijfers doen er niet toe, zegt ze.

«Er zijn duizenden kinderen in ons land die geen thuis hebben en er is een groot gebrek aan adoptie-ouders,» aldus Lush. «Wij willen de mensen een reëel beeld geven van adoptie in de hoop dat potentiële belangstellenden de stap zetten.» In Groot-Brittannië komen momenteel ongeveer 10.000 kinderen in aanmerking voor adoptie. Gemiddeld worden er jaarlijks slechts 3.000 geadopteerd.

Tijdens elke uitzending - u heeft nog 16 episodes voor de kiezen - maakt de kijker kennis met enkele kinderen die geadopteerd willen worden. Na afloop verschijnt er een telefoonnummer voor eventueel geïnteresseerden. Kijkers die reageren krijgen een informatiepakket over adoptie en gegevens over zo'n 80 kinderen. De procedure is dezelfde als bij iedere andere adoptie en kan twee jaar duren.

In de allereerste uitzending waren Charmaine en haar broertjes Callum en Donovan te zien. Omdat de vader 'afwezig' is en de moeder niet in staat voor hen te zorgen, werden de kinderen drie jaar geleden in een pleeggezin geplaatst. Volgens dat pleeggezin is het nu de hoogste tijd dat het trio «een permanente familie» krijgt. Een filmpje toonde de drie kinderen terwijl ze op een kinderboerderij opgewonden de dieren stonden te voederen.

«Een zoetsappige vertoning,» zo werd het programma dan ook bestempeld door een psychiater. «Alsof het wel meevalt om drie kinderen tegelijk te adopteren. Wat mij zorgen baart, is dat zich op deze manier altijd ongeschikte lieden aanmelden. Je moet maar hopen dat ze eruit gefilterd worden. En nog erger: hoe voelt een kind dat op tv smeekt om ouders zich als er niemand reageert?»

Het Brits Agentschap voor Adoptie en Pleegouderschap ziet dat toch anders. «Publiciteit is de succesvolste manier om adoptie-ouders te vinden,» aldus de directeur. «Dit geeft kinderen een unieke kans op een familie.»

'A Family Of My Own', BBC 1, 12.30 uur