Ruzie tussen Verwilghen en consumentenorganisaties

Print
De consumentenorganisaties botsen met economieminister Marc Verwilghen. Ditmaal gaat het conflict over de ombudsdienst voor verzekeringen.
De Raad van Toezicht zou de nieuwe verantwoordelijke van de dienst moeten aanduiden, vindt Verwilghen. Maar de consumentenorganisaties zitten niet op dezelfde lijn. Zij zeggen dat de kleine man in de Raad van Toezicht onvoldoende vertegenwoordigd is.

De nieuwe ombudsdienst komt er ter vervanging van drie instanties waarbij de consumenten nu kunnen aankloppen met problemen inzake verzekeringen. Omdat slechts twee van de zeven mandaten in de raad van toezicht van de nieuwe ombudsdienst aan afgevaardigden van de consumenten voorbehouden zijn en omdat de consumenten niet vertegenwoordigd zijn in de andere organen van de ombudsdienst, wezen Test-Aankoop en andere consumentenorganisaties van de Raad van Verbruik het voorstel af.

Verwilghen stelt van zijn kant dat in de raad van toezicht van de ombudsdienst twee afgevaardigden van de consumenten tegenover één afgevaardigde van de verzekeraars en één afgevaardigde van de verzekeringsmakelaars zetelen. "De andere leden van de raad zijn onafhankelijk en neutraal."