Vanhecke vraagt steun van OVV in proces over partijfinanciering

Print
Vlaams Belangvoorzitter Frank Vanhecke heeft een brief geschreven aan de voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), Boudewijn Bouckaert.
Daarin vraagt hij dat de OVV-leden hun ongenoegen kenbaar zouden maken over het proces tegen de partijfinanciering van het Vlaams Belang.

Vanhecke vraagt Bouckaert dat hij de leden van de Vlaamse koepelvereniging op de hoogte brengt van "het schandalige verloop van dit proces".

De partijvoorzitter herhaalt de kritiek van het Vlaams Belang tegen het feit dat een tweetalige kamer van de Raad van State zich over het dossier moet uitspreken, en dat de procedure kan worden opgestart door zeven van de twintig leden van de controlecommissie.

"Het is principieel onaanvaardbaar dat de Vlaams-nationale oppositiepartij terechtstaat voor een college dat voor de helft is samengesteld uit Franstalige regimerechters. Dat Vlaamse politici zich anno 2006 moeten verantwoorden voor Franstalige rechters in een procedure die gedeeltelijk in het Frans verloopt, is bijzonder stuitend en zet de verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de helling", aldus nog Frank Vanhecke in de brief.