Vilvoorde krijgt schepen van allochtone afkomst

Print
De 39-jarige Fatima Lamarti (sp.a) wordt de laatste drie jaar van de volgende legislatuur schepen van Onderwijs en Integratie in Vilvoorde.
Dat is dinsdag vernomen bij de voorstelling van het bestuursakkoord in de stad. De eerste drie jaar zal Magda Vanstevens (Groen!) de schepenfunctie bekleden.

Op het stadhuis van Vilvoorde stelden de kartels CD&V/N-VA, VLD-Vivant en sp.a-Groen!-Spirit het bestuursakkoord voor waarmee ze de komende zes jaar de stad willen gaan besturen. Het vijf bladzijden tellend akkoord bevat acht prioriteiten waarmee de nieuwe coalitie volgens uittredend burgemeester Jean-Luc Dehaene wil antwoorden op de signalen van ongenoegen die ze in de bevolking meent te ontwaren.

Elk kartel krijgt in het college van burgemeester en schepenen drie mandaten. Enkel het kartel sp.a/Groen!/Spirit heeft tot nog toe zijn mandatarissen aangeduid.
Hans Bonte (sp.a) wordt als OCMW-voorzitter opgenomen in het schepencollege en tevens belast met Sociale Zaken.