De Wever niet opgezet met belgicistische paus

Print
N-VA-voorzitter Bart De Wever is verbaasd over de uitspraken van paus Benedictus XVI. Die waarschuwde voor het oplaaiend nationalisme en hemelde de koning op.
De paus deed zijn uitspraken bij de aanstelling van de nieuwe Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel vorige week. De paus is volgens De Wever niet goed voorgelicht over het streven naar Vlaamse autonomie in ons land.

De Wever ziet het als zijn taak om dat beeld van de paus bij te stellen. "Het streven naar meer autonomie en Vlaamse onafhankelijkheid is volledig legitiem en voltrekt zich momenteel langs volstrekt democratische weg", zegt de N-VA-voorzitter.

De Wever vraagt aan de pauselijke nuntius daarom de paus en de pauselijke omgeving correct in te lichten over het Vlaams streven naar meer autonomie.