Overheid profiteert van ontbreken biodiesel

Print
De regering profiteert financieel van het feit dat er nog geen of bijna geen biodiesel kan getankt worden. De overheid int op iedere liter diesel meerinkomsten, met name door de gestegen accijns op het gedeelte fossiele diesel.
Volgens de transportfederatie SAV verloopt de invoering van de biodiesel op een onaanvaardbare manier.

Voortaan zou in elke liter getankte diesel zo'n 3% koolzaadolie verwerkt moeten zijn. Om die introductie mogelijk te maken, werd op dit gedeelte geen accijns aangerekend.

"Maar de federale regering wenste geen geld in de groene maatregel te steken. Dat betekent dat op het fossiele gedeelte de accijns werd verhoogd om het verlies te compenseren", luidt het.

SAV wijst erop dat de productie van koolzaadolie nog totaal niet toereikend is. "Vandaag is het aandeel biodiesel op de markt zo goed als onbestaande. Maar ondertussen heeft de overheid wel op elke liter diesel (die voorlopig 100% fossiele diesel is) meer inkomsten door de gestegen accijns en BTW", meent de transportorganisatie.

SAV vreest dat het nog minstens een jaar zal duren vooraleer België aan het quotum van 3,37% zit en gedurende al die tijd zal de federale regering haar biodieselbeleid enkel vertaald zien in meerinkomsten.

SAV vraagt dat de accijnsverhoging ongedaan gemaakt wordt, ten minste totdat koolzaadolie in de voorziene hoeveelheden op de markt in de fossiele diesel gemengd zal zijn.