Onregelmatigheden bij provinciale verkiezingen in Charleroi

Print
Verscheidene kiezers van Italiaanse nationaliteit die op 8 oktober alleen maar mochten stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, konden toch hun stem uitbrengen voor de provincieraadsverkiezingen in Charleroi. Dat brengen de kranten van de groep Vers l'Avenir vrijdag uit.
Een Italiaanse kiezeres beweert dat zij in Gilly twee kiesbiljetten - één voor de gemeente- en één voor de provinciale verkiezingen - heeft ontvangen, net zoals haar zoon en schoondochter. Volgens de krant is het moeilijk, zoniet onmogelijk te controleren of de zaken zo zijn gelopen, en vooral of de onregelmatigheid meermaals gebeurde.

Waals minister van Binnenlandse Aangelegenheden Philippe Courard zegt "verbaasd" te zijn over deze anomalie. Bovendien is de termijn van 10 dagen na de stembusgang verstreken om een klacht in te dienen bij de bestendige deputatie. De Raad van State kan daardoor niet meer gevat worden.