Britse vorsers willen embryo's uit mens en koe maken

Print
Britse vorsers willen voor onderzoeksdoeleinden embryo's uit menselijk erfgoed en eicellen van koeien maken.
Formeel zouden zulke embryo's chimaera's zijn, maar de onderzoekers willen op deze wijze menselijke embryonale stamcellen produceren zonder dat daarvoor de complexe en onaangename manier -het afstaan van eicellen door vrouwen- wordt gebruikt.
Bedoeling van het onderzoek is, na te gaan of zulke hybride stamcellen ook geschikt zijn voor het behandelen van ernstige ziektes.