België versterkt wetenschappelijke samenwerking met Cuba

Print
België en Cuba hebben donderdag vier akkoorden gesloten om de wederzijdse wetenschappelijke samenwerking te versterken. Dat heeft minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen, op bezoek in Havanna, vrijdag bekendgemaakt.
Verwilghen wordt op zijn bezoek vergezeld door de directeurs en verantwoordelijken van drie federale wetenschappelijke instellingen: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën.

De gesprekken met de Cubaanse ambtsgenoten resulteerden in de ondertekening van vier Memoranda of Understanding (MOU's). Zo heeft de directrice van het KIK een MOU ondertekend met het 'Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museologia' die de basis moet leggen van de samenwerking om gezamenlijke opvoedkundige activiteiten te ontwikkeling.

Het Instituut voor Natuurwetenschappen ondertekende een akkoord met het 'Centro Nacional de Diversidad Biologica' en met het 'Museo Nacional de Historia Natural'. Beide akkoorden kaderen in de internationale conventie inzake biologische diversiteit.

Tot slot was er ook de ondertekening tussen de verantwoordelijken van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën enderzijds en die van het 'Archivo Nacional de Republica de Cuba' anderzijds. Die contracten hebben vooral betrekking op het beheer van privé-archieven, met name op de bevordering van de professionele contacten en de uitwisseling van informatie en ervaringen.