Denktank rond familiaal geweld opgericht

Print
In Limburg is een denktank rond intrafamiliaal geweld opgericht. Het initiatief komt van gedeputeerde van Welzijn en Gelijke Kansen Sonja Claes (CD&V).
De oprichting gebeurt in samenspraak met de Hasseltse procureur Marc Rubens en procureur Ivo Delbrouck van Tongeren. In de denktank zijn behalve de parketten ook de politiediensten en de diensten uit de hulpverlening vertegenwoordigd.

In de Limburgse politiezones hebben elf tot vijftien procent van alle meldingen betrekking op geweld binnen het gezin. Onder impuls van de Hasseltse procureur Rubens werd in 2005 in elk van de negen politiezones van het gerechtelijk arrondissement Hasselt Intrafamiliaal geweld als een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan ingeschreven. Voor de eerste keer bundelen de verschillende partijen nu de krachten om een geïntegreerde en probleemoplossende aanpak van geweld binnen het gezin te realiseren, zei Claes vrijdag.

Het uitgangspunt van de Denktank is een eenduidige strategie te ontwikkelen om het geweld binnen het gezin zowel preventief als repressief aan te pakken.