AXA-Winterthur schrapt in België 334 jobs

Als gevolg van de integratie van de Belgische dochters van de verzekeraars AXA en Winterthur sneuvelen er de volgende twee jaar 334 jobs. Dat vernam de redactie van De Tijd en wordt door Axa bevestigd.

Belga

"Er vallen geen gedwongen ontslagen en de maatregelen worden altijd genomen in overleg met de vakbonden. Het personeelsbestand zal bovendien heel geleidelijk afgebouwd worden", zegt AXA-woordvoerster Elly Bens.

Volgens informatie van de krant stelt de directie voor zo'n 80 mensen via natuurlijke afvloeiingen te laten vertrekken. Honderd medewerkers zouden via brugpensioen het bedrijf verlaten en evenveel zouden kunnen een beroep doen op maatregelen als tijdskrediet. De fusie zal ruim 50 functies van topkaderleden overbodig maken.

De twee groepen stellen samen -AXA Bank en andere filialen incluis- zo'n 6.200 personen tewerk.