'Failliet Sabena was niet nodig'

Het faillissement van Sabena had kunnen worden vermeden. Dat was de centrale boodschap op de herdenkingsplechtigheid op de luchthaven. Er werden ook lessen getrokken voor de toekomst.

Belga

Curator Christian Van Buggenhout pleitte om het bestuursmodel van Belgische bedrijven te wijzigen waardoor het directiecomité zich zou moeten verantwoorden voor de genomen beslissingen in plaats van enkel de - vaak slechte geïnformeerde - raad van bestuur.

Volgens Van Buggenhout waren de Sabéniens wel rijp om te herstructureren, waren ze wel in staat om de economische realiteit onder ogen te zien.

De curator legde de verantwoordelijkheid voor het faillissement bij de Zwitsers. Zij hebben de nationale luchtvaartmaatschappij leeggezogen, luidde het, en hebben beslissingen genomen zoals de sluiting van de cargoactiviteit en de aankoop van tientallen Airbussen die nefast waren voor het overleven van Sabena.

Slecht beheer

Maar toch had het faillissement vermeden kunnen worden, meenden zowat alle sprekers.

Het geld werd slecht beheerd, was de boodschap van piloot Filip Van Rossum. Volgens hem waren er al maanden op voorhand tekenen dat de luchtvaartmaatschappij in zware problemen zat, maar leefde er vooral in de Belgische politiek de overtuiging om de carrier op te geven want dit getuigde van moed en paste ook in de strategie van Europa met nog slechts een viertal grote maatschappijen op het continent.

Achteraf bleek Sabena de enige nationale luchtvaartmaatschappij die is verdwenen.

Kritisch blijven

Van Buggenhout hield op zijn beurt een pleidooi bij werknemers om kritisch te blijven voor hun onderneming. "De kritische zin in een onderneming betekent leven voor de onderneming."

Ook ACV-voorzitter Luc Cortebeeck keek naar de toekomst. Hij pleitte vooral voor een verbetering van het sociaal statuut bij het luchtvaartpersoneel. Dat is er de laatste jaren fors op achteruitgegaan, met een hogere werkdruk, meer losse contracten en een lagere verloning.

Cortebeeck ziet vier uitdagingen om de trend te keren: internationale solidariteit als tegengewicht voor de internationale concurrentie, de erkenning van syndicale rechten, een betere begeleiding van het ontslagen personeel en rechtszekerheid voor de luchthavens.