Nu echt minder werklozen

Print
Vlaanderen telde eind oktober 164.858 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, de vroegere stempelaars. En dat zijn er 5.657 of 3,3% minder dan eind oktober 2005.
BR> Bij de grotere groep niet-werkende werkzoekenden zijn er, vooral wegens technische ingrepen, zelfs 13,4% minder.

Hoewel vergelijkingen op jaarbasis door de andere verwerking van de basisgegevens nog tot december moeilijk blijven, tekent de algemeen dalende trend zich nu toch echt af. Dat is in lijn met de conjunctuur, stelt Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke.

Geografisch is de daling lang niet gelijkmatig. Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt in de provincie Antwerpen met 0,2% maar stijgt in het arrondissement Antwerpen met 0,7%.
Vlaams-Brabant kent een globale stijging met 0,9% terwijl Oost-Vlaanderen 3,3% minder stempelaars telt, West-Vlaanderen 5,6% en Limburg zelfs 10,1%.