Problemen met Amerikaanse stemcomputers

Print
Bij de Amerikaanse Congresverkiezingen zijn er in de staat Virginia gevallen van intimidatie van kiezers gemeld. In de staten Ohio, Maryland en Florida waren er problemen met stemcomputers.
Jean Jensen, voorzitter van de kiescommissie, vertelde aan MSNBC dat haar kantoor uit zeker negen steden of gemeenten in de staat meldingen gekregen had van mensen die foutieve informatie toegespeeld kregen.

"Het lijkt er niet op dat een bepaalde groep of partij geviseerd werd, maar de dossiers werden overgemaakt aan de FBI", aldus Jensen.

Zo waren er stemgerechtigden die telefonisch te horen kregen dat hun stembureau naar een andere locatie verhuisd was, wat niet juist bleek te zijn. Een andere stemgerechtigde ontving een boodschap waarin hem verteld werd dat hij niet kon stemmen omdat hij in een andere staat geregistreerd was, terwijl hij al jaren in Virginia woonde, aldus Jensen.

Computerproblemen
In een basisschool in East Cleveland, Ohio, werkte geen van de twaalf computers bij het begin van de stembusgang om 06.30 uur lokale tijd (13.30 uur Belgische tijd). Pas twee uur later was het probleem verholpen.

De voorzitter van het stembureau weigerde de opgekomen stemgerechtigden een papieren versie van de stembrief te geven en stuurde hen weg. Dat leidde tot problemen met de actiegroep 'Election Protection'.

"Men mag mensen niet naar huis sturen", aldus Fred Livingstone, een van de advocaten van de actiegroep. Ook elders in de VS waren er problemen met de stemcomputers. Dat was onder andere het geval in Florida, Washington en Maryland..